WARMTEPOMPEN

Bereid u voor op de toekomst.

WARMTEPOMPEN. duurzaam de toekomst in

Warmtepompen zijn de toekomst en Installatiebedrijf Schoormans is daar op voorbereid. Of u nu wilt of niet, we zulllen allemaal ons steentje bij moeten dragen aan een beter milieu. Dit kunt u doen met de warmte uit de lucht (lucht-water warmtepomp) of met aardwarmte (water-water warmtepomp).

 

Vanwege de aangescherpte eisen ten behoeve van het energiegebruik in nieuwbouw woningen is het gebruik van een warmtepomp steeds vaker voorkomend. Een warmtepomp zorgt ervoor dat zonder het gebruik van aardgas een woning tegen een laag energiegebruik kan worden verwarmd. Wij hebben ruime ervaring met het installeren van warmtepompen. Zowel doormiddel van bodemwater als lucht-water warmtepompen. De fabricaten Nibe en Waterkotte worden veelal door ons toegepast..

Home           Over ons           Diensten           Projecten       Contact   

Home         Over ons         Diensten        Projecten       Contact

 • WATER-water

  WERKING VAN EEN WATER-WATER WARMTEPOMP

  Een water/water warmtepomp benut laagwaardige warmte

  Een warmtepomp is een energiezuinig apparaat dat warmte aan de omgeving onttrekt en omzet in bruikbare energie voor het leveren van verwarming en het produceren van warmtapwater. In feite is de werking van een warmtepomp vergelijkbaar met die van een koelkast.

   

  Een water/water warmtepomp is zowel toepasbaar in nieuwbouw als in bestaande bouw en onttrekt met behulp van een gesloten collector of een open bron warmte (= energie) aan de bodem, aan grondwater, aan oppervlaktewater of aan een andere bron, zoals de gevel en/of het dak van een gebouw. Welke methode het meest geschikt is, hangt af van uw situatie.

   

  Warmtepomp: hoog rendement én hoog comfort

  Dankzij het uitgekiende ontwerp kan een warmtepomp een maximale hoeveelheid warmte (= energie) leveren met een minimale opname van aandrijfenergie uit fossiele brandstoffen. Onder de juiste omstandigheden kan het rendement van een warmtepomp oplopen tot maar liefst 600%. In zo’n geval levert de warmtepomp met 1 kWh aan elektrische energie maar liefst 6 kWh aan warmte. Het hoogste rendement wordt bereikt als de temperatuur van de bron hoog is en voor verwarming gebruik kan worden gemaakt van een zogenaamd Laag Temperatuur Systeem, zoals vloer- en wandverwarming. Behalve verwarmen kunnen diverse warmtepomptypes ook koeling en warmtapwater leveren.

   

  Werking gesloten collectoren

  Is de water/water warmtepomp gekoppeld aan een gesloten collector, dan wordt in het gesloten circuit een vorstvrij mengsel van water en een antivriesmiddeloplossing rondgepompt. Dit watermengsel neemt zogenaamde laagwaardige warmte op uit de bodem, uit oppervlaktewater of uit de gevel of het dak van een gebouw en transporteert het naar de warmtepomp.

   

  Werking open bronnen

  Maakt de water/water warmtepomp gebruik van een open bron, dan wordt water uit diepere grondlagen of uit bijvoorbeeld een rivier, kanaal of meer via een filter verpompt naar een platenwarmtewisselaar. De platenwarmtewisselaar onttrekt vervolgens laagwaardige warmte aan dit water en geeft deze warmte af aan een tussenmedium van water (waaraan eventueel een koudemiddel is toegevoegd) dat in de warmtepomp in een gesloten circuit rondpompt. Het afgekoelde bron- of oppervlaktewater wordt vervolgens naar de open bron of het oppervlaktewater teruggevoerd.

   

  Omzetten van laagwaardige warmte in bruikbare energie

  In de warmtepomp laat het expansieventiel vanuit de condensor (waar een hoge druk heerst) steeds een hoeveelheid water met koudemiddel door naar de verdamper. In de verdamper daalt de druk sterk, waardoor het watermengsel gaat koken en verdampt tot het gasvormig wordt. De warmte die nodig is om dit verdampingsproces gaande te houden, wordt onttrokken aan het circulerende watermengsel in de verdamper. De compressor van de warmtepomp zuigt het gas vervolgens aan en transporteert het naar de condensor. Tijdens dit proces nemen de druk en de temperatuur sterk toe.

   

  In de condensor koelt het gas af door het relatief koele water van de cv-installatie. Hierdoor condenseert het gas en wordt het weer vloeibaar. Daarbij komt alle opgenomen warmte uit de bodem of het oppervlaktewater en van de compressor weer vrij en wordt het overgedragen op het circulerende water in het afgiftesysteem. Deze hoogwaardige warmte kan worden benut voor ruimteverwarming, zwembadverwarming en het verwarmen van tapwater. Tot slot stroomt het watermengsel onder hoge druk terug naar het expansieventiel. Hier kan het weer verdampen en begint het gehele proces opnieuw.

   

   

 • lucht-water

  WERKING VAN EEN LUCHT-WATER WARMTEPOMP

  Een lucht/water warmtepomp benut laagwaardige warmte

  Een warmtepomp is een energiezuinig apparaat dat warmte aan de omgeving onttrekt en omzet in bruikbare energie voor het leveren van verwarming en het produceren van warmtapwater. In feite is de werking van een warmtepomp vergelijkbaar met die van een koelkast.

  Een lucht/water warmtepomp onttrekt met behulp van een buitenunit warmte (ofwel: energie) aan de buitenlucht. Dat kan tot een buitentemperatuur van maar liefst -20°C! Voor een lucht/water warmtepomp zijn geen ingrijpende bouwkundige maatregelen – zoals bronboringen – nodig. Hierdoor kunt u dit type warmtepomp uitstekend toepassen in bestaande situaties, bijvoorbeeld voor het verduurzamen van een conventionele installatie met een cv-ketel. Maar vanzelfsprekend zijn lucht/water warmtepompen van NIBE ook uitstekend toepasbaar in nieuwbouw.

   

  Warmtepompen: hoog rendement én hoog comfort

  Dankzij het uitgekiende ontwerp kan een warmtepomp een maximale hoeveelheid warmte (= energie) leveren met een minimale opname van aandrijfenergie uit fossiele brandstoffen. Onder de juiste omstandigheden kan het rendement van een warmtepomp oplopen tot maar liefst 600%. In zo’n geval levert de warmtepomp met 1 kWh aan elektrische energie maar liefst 6 kWh aan warmte. Het hoogste rendement wordt bereikt als de temperatuur van de bron hoog is en voor verwarming gebruik kan worden gemaakt van een zogenaamd Laag Temperatuur Systeem, zoals vloer- en wandverwarming. Behalve verwarmen kunnen diverse warmtepomptypes ook koeling en warmtapwater leveren.

   

  Werking buitenunit

  De buitenunit is met de binnenunit van de lucht/water warmtepomp verbonden door middel van een gesloten circuit waarin een milieuvriendelijk koudemiddel wordt rondgepompt. Het expansieventiel in de buitenunit laat steeds een hoeveelheid van dit koudemiddel door naar de warmtewisselaar (verdamper) in de buitenunit. De ventilator in de buitenunit zuigt buitenlucht aan en voert deze door de verdamper. Hierdoor kan het koudemiddel in de verdamper de zogenaamde laagwaardige warmte uit de buitenlucht opnemen. In de verdamper daalt de druk sterk, waardoor het koudemiddel gaat koken en een gasvormige toestand bereikt.

   

  Werking binnenunit

  De compressor in de buitenunit zuigt dit gas vervolgens aan en transporteert het naar de warmtewisselaar (condensor) in de binnenunit. Tijdens dit proces nemen de druk en de temperatuur sterk toe. In de condensor koelt het gas af door het relatief koele water van de cv-installatie dat door de condensor wordt gevoerd. Hierdoor condenseert het gas en wordt het weer vloeibaar. Alle opgenomen warmte uit de buitenlucht en van de compressor komt daarbij vrij en wordt via de condensor overgedragen op het circulerende water in het afgiftesysteem. Deze hoogwaardige warmte kan worden benut voor ruimteverwarming, zwembadverwarming en de productie van warmtapwater. Tot slot stroomt het vloeibare koudemiddel onder hoge druk terug naar het expansieventiel in de buitenunit, waarna het proces opnieuw begint.